English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Hà Nội - Chuyên viên kiểm soát chất lượng cuộc gọi dịch vụ khách hàng

Mô tả công việc

 • Kiểm soát được chất lượng dịch vụ Chăm sóc khách hàng:
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát về Chất Lượng Dịch Vụ của nhân viên Dịch vụ khách hàng.
 • Hàng ngày kiểm tra nội dung phục vụ của NV.DVKH gồm: trực tổng đài, chat, cuộc gọi tới KH, trả lời.... theo sự phân công của Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận Giám sát chất lượng/Người được ủy quyền.
 • Giám sát, nhắc nhở các tiến độ công việc: gọi xác nhận lại những trường hợp khách hàng phàn nàn/ khiếu nại.
 • Lập và xây dựng kế hoạch đào tạo.
 • Đánh giá chất lượng phục vụ:
 • Thực hiện Đánh giá chất lượng phục vụ của mỗi nhân viên Dịch vụ khách hàng theo quy định cua Phòng.
 • Nghe lại nghi âm cuộc đàm thoại của nhân viên DVKH với Khách hàng để đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên DVKH
 • Phản hồi và gửi danh sách nhân viên và nội dung cần đào tạo cho Trưởng bộ phận Giám sát chất lượng và Trường phòng Dịch vụ khách hàng
 • Giải quyết khiếu nại :
 • Phối hợp với Nhận viên/Trưởng Bộ phận/Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng để giải quyết khiếu nại của Khách hàng theo đúng quy định, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng.
 • Báo cáo các trường hợp bất thường hàng ngày cho Trưởng bộ phận giám sát Khách hàng để có phương an giải quyết/khắc phục kịp thời.
 • Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng:
 • Phản hồi và gửi danh sách nhân viên và nội dung cần đào tạo cho Trưởng bộ phận Giám sát chất lượng và Trường phòng Dịch vụ khách hàng.
 • Ghi nhận những trường hợp phục vụ tốt/không tốt của nhân viên để rút ra bài học cho những lần hỗ trợ tiếp theo.
 • Các nhiệm vụ khác
 • Thực hiện chế độ báo cáo công việc theo quy định
 • Tham gia xây dựng, test hệ thống của Phòng/TTVH.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp/ Người được ủy quyền

Yêu cầu công việc

1.Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học

2. Kinh nghiệm/ Experiences: Cần có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên cùng ngành hoặc 3 năm trở lên đối với ngành tương tự 

3.Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Cần biết viết và giao tiếp tiếng anh khá tốt (đọc và soạn thảo tài liệu…)

4.Kiến thức chung/ General knowledge: Nắm bắt thị trường, so sánh, nhạy và cảm nhận tốt để tham mưu sát sườn

4.1Am hiểu tổ chức/ Organizational understandingNắm và hiểu được business của công ty là gì

4.2Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understandingNắm rõ sản phẩm của công ty là gì

4.3.Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị /Understanding about unit's rule/ proceduresPhải nắm được cơ bản các cấp khi công việc cần xử

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương