Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Hà Nội - Chuyên viên biên phiên dịch

Job requirement

- Phiên dịch, biên dịch tài liệu/ Interprete, compile documents

- Thực hiện công tác hỗ trợ hoạt động Ban Tổng Giám đốc theo yêu cầu/ Provide support to the CEO's Board as required

Job requirement

A.Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experiences

1. Bằng cấp/ Education: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tiếng Anh/Nhật/ At least university graduated in English/ Japanese

2. Kinh nghiệm/ Experiences: Từ 2-5 năm KN chuyên môn về phiên dịch, biên dịch/ 2-5 years experience in translating

3.Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh/Nhật tốt/ Ability to understand & communicate excellently in English/ Japanese

4.Kiến thức chung/ General knowledge4.1.Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Biết các thông tin về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của Mredit thông qua các Phương tiện truyền thông/ Know the information of vision, core values ​​and overall model of Mredit through the Media.

4.2.Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding: Biết các sản phẩm, dịch vụ mà đơn vị đang cung cấp/ Know the products and services that the unit is providing

4.3.Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: Vận dụng và thực hiện các bước đơn giản theo quy định/ quy trình sẵn có của đơn vị/ Apply and implement simple steps in accordance with the regulations / processes available to the unit.

B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn/ Competencies, professional skills

1.Hiểu biết sâu về Điều lệ, quy chế, quy trình hoạt động của Công ty/ Understande deeply of the company's charter, regulations and operating procedures

2.Hiểu biết tốt về các thủ tục hành chính, ngoại giao/ Understand well  of administrative procedures, diplomacy

3.Kỹ năng ngoại ngữ tốt/ Good skills of foreign language 

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương