English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[Hà Nội] Chuyên gia Dự án Nghiên cứu thị trường/Market Research Analyst

Mô tả công việc

• Thu thập dữ liệu về sản phẩm, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, thị trường và hợp nhất thông tin thành các mục, báo cáo và thuyết trình:

• Hiểu mục tiêu kinh doanh và khảo sát thiết kế để tìm kiếm khách hàng tiềm năng

• Biên dịch và phân tích dữ liệu thống kê bằng các phương pháp hiện đại và truyền thống để thu thập dữ liệu

• Thực hiện phân tích SWOT nghiên cứu thị trường hợp lệ và đáng tin cậy

• Giải thích dữ liệu, lập báo cáo và đưa ra khuyến nghị

• Sử dụng nghiên cứu thị trường và danh mục phát hiện trực tuyến cho cơ sở dữ liệu

• Cung cấp phân tích cạnh tranh về mảng chào bán cổ phần của các công ty khác nhau, xác định xu hướng thị trường, giá cả / mô hình kinh doanh, bán hàng và phương thức hoạt động

• Nắm bắt đầy đủ xu hướng thị trường, nghiên cứu của các công ty khác và áp dụng vào thực tiễn

--------------------------------------------------------------------------------

Collect data on products, consumers, competitors and market place and consolidate information into actionable items, reports and presentations

• Understand business objectives and design surveys to discover prospective customers’ preferences

• Compile and analyze statistical data using modern and traditional methods to collect it

• Perform valid and reliable market research SWOT analysis

• Interpret data, formulate reports and make recommendations

• Use online market research and catalogue findings to databases

• Provide competitive analysis on various companies’ market offerings, identify market trends, pricing/business models, sales and methods of operation

• Remain fully informed on market trends, other parties researches and implement best practices

Yêu cầu công việc

1. Thành thạo tiếng Anh cả viết và nói, có điểm IELTS tối thiểu 6,5 (= 90 TOEFL, = C1, = CAE).

2. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình mạnh mẽ.

3. Kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, dịch vụ kỹ thuật số và đổi mới sản phẩm.

4. Nghiên cứu về tiếp thị, ngân hàng, kinh tế, vv, có kinh nghiệm tốt về dịch vụ tài chính.

5. Chịu trách nhiệm: cần có khả năng làm việc độc lập và có các sáng kiến ​​đổi mới.

6. Linh hoạt: có thể làm nhiều việc khác nhau đồng thời, trọng tâm dự án có thể thay đổi hoàn toàn giữa kỳ.

7. Kỹ năng giao tiếp bền bỉ và tốt: xây dựng cầu nối giữa các bộ phận khác nhau, tập trung vào việc tìm kiếm thông tin phù hợp, sáng tạo để tìm nguồn mới.

8. Kiến thức đầy đủ về phương pháp thu thập dữ liệu (thăm dò, nhóm tập trung, khảo sát, v.v.).

9. Có kỹ năng phân tích và kiến thức tốt về số, kiến ​​thức về cơ sở dữ liệu và gói thống kê.

10. Kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề.

11. Chính xác và chú ý đến chi tiết.

12. Có tư duy phân tích và tính quyết liệt.

13. Quan tâm đến tâm lý và hành vi.

14. Định hướng tương lai: một người sẽ được bổ nhiệm để lãnh đạo dự án này trong tương lai trung hạn.

----------------------------------------------------------------------------

1.     Proficient level of English both written and spoken.  Please do not postulate when you don't have a minimum 6,5 IELTS score (=90 TOEFL, =C1, =CAE).

2.     Strong communication and presentation skills

3.     Experience in market research, branding, digital services and product innovation.

4.     Studies in marketing, banking, economics, etc, preferably having worked in financial services

5.     Responsible: need to be able to work independently and innovation initiatives are expected.

6.     Flexible : need to work on different topics simultaneously, project focus may change completely mid term.

7.     Persistent and good interpersonal skills: building bridges between different departments, keeping focus on finding the right information, creative to find new sources.

8.     Adequate knowledge of data collection methods (polls, focus groups, surveys etc)

9.     good good analytical and numerical skills, knowledge of database and statistical packages

10.    creativity and problem-solving skills

11.    accuracy and attention to detail

12.    Strong analytical and critical thinking

13.    an interest in psychology and behaviour.

14.    Ambitious: one will be appointed to lead this project in the mid-term future. 

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép