To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Guard/ Bảo Vệ

The British International School (BIS)
Updated: 15/10/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Security

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Experience:

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

Ca ngày : 7:00 - 17:00

 • Mở cửa các phòng học và phòng làm việc : Cho hs; gv; nv
 • Trực cổng b: Cho nv giao thực phẩm & cho xe gắn máy ra vào
 • Trực cổng c : Cho hs chạy thể dục & hs đến trường
 • Trực cổng a: Kiểm tra việc ra vào và hướng dẫn khách
 • Mở màn hình ti vi ở các tầng lầu : Thông tin nội bộ trường
 • Sắp xếp xe ở nhà xe: Trật tự gọn gàng & đủ chỗ cho xe.
 • Giao thư từ, tạp chí, báo, bưu phẩm, hóa đơn …
 • Chuyển 2 cột bóng rổ ra sân trường
 • Hỗ trợ các bộ phận văn phòng và lớp học :Thay nước lavie, chuyển bàn ghế, set up theo yêu cầu.
 • Chuyển 2 cột bóng rổ vào
 • Mở cổng c :Giờ hs ra về & ph đến đón hs
 • Hỗ trợ các bộ phận văn phòng và lớp học
 • Mở cổng nhà để rác
 • Kiểm tra tắt đèn, máy lạnh, nước, quạt

Ca đêm : 17:00 - 7:00 ( hôm sau)

 • Khóa cửa cá phòng học sau khi tạp vụ dọn dẹp
 • Trực đêm ở sảnh trường

Job requirement

 • Reporting to/ Báo Cáo cho  : Head of Guard (Tổ trưởng Bảo vệ)/ Facility Manger (Trưởng phòng Quản trị)

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

The British International School (BIS)

www.bisvietnam.com

The British International School is the largest international school in Vietnam. Please visit our website for further information at: www.bisvietnam.com ... View more

Guard/ Bảo Vệ

The British International School (BIS)