English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Golf Operations Supervisor | Giám sát Điều hành gôn

 • Nơi làm việc: Quảng Nam

 • Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

  Hạn chót nộp hồ sơ: 28-02-2019

 • Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Scope of Position | Phạm vi công việc

 • The Golf Operations Supervisor is responsible for assisting the Golf Operations Manager/Assistant Golf Operations Manager in supervising all golf operations related activities including bag drop, cart operations, bag storage, marshal, staging/starter, practice facilities, tournaments and events | Giám sát Điều hành gôn chịu trách nhiệm hỗ trợ Quản lý/Phó Quản lý Bộ phận Điều hành gôn giám sát các hoạt động điều hành gôn diễn ra hàng ngày như đón/trả túi gậy của khách, xe điện, kho túi gậy, tập kết/xuất phát, các hoạt động trên sân gôn, sân tập, các giải đấu và sự kiện gôn.
 • The Golf Operations Supervisor is also responsible for ensuring the level of service and operating standards offered by Golf Operations Department are in line with Hoiana Shores Golf Club positioning and operating strategy | Giám sát Điều hành gôn còn chịu trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn hoạt động và chất lượng dịch vụ của Bộ phận Điều hành gôn theo đúng vị thế và chiến lược hoạt động của Sân gôn Hoiana Shores.

Responsibilities and Accountabilities | Mô tả công việc

 • Supervise the day-to-day operations of each area of the golf operations including bag drop, starter/staging, cart operations, golf bag storage, course marshalling, driving range and practice facilities | Giám sát các hoạt động hàng ngày của Bộ phận Điều hành gôn, bao gồm các hoạt động tại khu vực đón/trả túi gậy, khu vực điều phối/tập kết, kho túi gậy, xe điện, giám sát trên sân, sân tập và các khu vực luyện tập.
 • Develop, implement and monitor operating policies and procedures for each area of the golf operations aimed at delivering the standard of service and operation expected | Phát triển, thực thi và theo dõi việc thực thi các chính sách và quy trình hoạt động cho từng vị trí trong Bộ phận Điều hành gôn nhằm cung cấp các tiêu chuẩn vận hành và chất lượng dịch vụ theo yêu cầu.
 • Supervise and ensure all golf operations personnel to follow and implement all financial and human resources policies and procedures | Giám sát chặt chẽ để đảm bảo tất cả Nhân viên Điều hành gôn luôn tuân thủ các chính sách và quy trình thủ tục về tài chính và nhân sự.
 • Assist in the training and developing golf operations personnel. Always try to develop effective training plans and programs to ensure all golf operations areas provide the highest expected level of service and operating standards | Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực cho Bộ phận Điều hành gôn. Luôn phấn đấu tham gia vào việc phát triển các kế hoạch và chương trình đào tạo hiệu quả nhằm đảm bảo từng khu vực và vị trí thuộc điều hành gôn luôn đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn hoạt động và chất lượng dịch vụ tốt nhất.
 • Monitor the implementation of Bag Drop procedures to ensure proper guest welcome and guests’ golf bags caring and handling | Giám sát việc thực thi các quy trình hoạt động tại vị trí đón/trả túi gậy nhằm đảm bảo Khách luôn được chào đón và túi gậy của Khách luôn được chăm sóc và xử lý hiệu quả nhất.
 • Implement an efficient golf cart rotation schedule and arrangement for daily play and events/tournaments. Monitor and check the operation and situation of golf carts and liaise with maintenance department for cart maintenance and repair in a timely manner | Thực hiện một cách hiệu quả việc bố trí luân phiên xe điện phục vụ cho hoạt động hàng ngày cũng như cho các sự kiện/giải đấu. Quản lý và kiểm tra hoạt động và tình trạng của xe điện, phối hợp với Bộ phận Bảo trì để có phương án sửa chữa và bảo dưỡng xe theo đúng quy trình.
 • Coordinate with the Golf Operation Manager/Assistant Golf Operations Manager to implement effective tee time management procedures to ensure availability is optimized | Phối hợp với Quản lý/Phó Quản lý Điều hành gôn thực hiện quy trình quản lý giờ chơi (tee time) hiệu quả nhằm đảm bảo giờ chơi luôn được tối ưu nhất.
 • Monitor and ensure the golf bag storage procedures are always complied, minimize the loss or misplacing of golf bags | Quản lý và đảm bảo quy trình hoạt động của Kho túi gậy luôn được tuân thủ, hạn chế tối thiểu việc mất mát hoặc nhầm lẫn túi gậy.
 • Check the operations on golf course such as grass cutting, bunker rake, hazardous posts, roller speed or other abnormal changes to the Golf Operations Manager/Assistant Golf Operations Manager | Kiểm tra các hoạt động trên sân như cắt cỏ, cào bẫy cát, cọc bẫy, tốc độ lu green hay bất kỳ thay đổi không bình thường nào khác để kịp thời báo cáo cho Quản lý/Phó Quản lý Điều hành gôn.
 • Supervise and maintain the speed of play guideline on golf course, ensure smooth traffic flow on golf course | Giám sát và duy trì tốc độ chơi trên sân theo quy định, đảm bảo giao thông thông suốt trên sân gôn.
 • Ensure all golfers and staff members strictly follow golf rules, golf etiquettes and Hoiana Shores Golf Club’s rules and regulations | Đảm bảo tất cả Khách chơi gôn và Nhân viên tuân thủ nghiêm chỉnh các luật gôn, nghi thức gôn và các quy định riêng của Sân gôn Hoiana Shores.
 • Handle customer inquiries or complaints on golf course and report to the Golf Operations Manager/Assistant Golf Operations Manager | Xử lý các yêu cầu và phàn nàn của Khách trên sân và báo cáo cho Quản lý/Phó Quản lý Điều hành gôn.
 • Ensure efficient and professional operation of the driving range and practice facilities at all times | Đảm bảo sân tập và các khu vực luyện tập luôn vận hành hiệu quả và chuyên nghiệp.
 • Be responsible for doing scoring for tournaments in correct result | Chịu trách nhiệm tính điểm cho các giải thi đấu với kết quả chính xác.

Other duties | Các công việc khác:

 • Comply with all standards of performance, behaviour and operational policies and procedures in place at Hoiana Shores Golf Club at all times | Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình hoạt động của Sân gôn Hoiana Shores.
 • Participate in appropriated internal and external activities to enhance prestige of the Company | Tham gia các hoạt động phù hợp cả trong và ngoài Công ty nhằm mục đích nâng cao uy tín và danh tiếng của Công ty.
 • Perform other relevant duties as directed by the Golf Operations Manager/Assistant Golf Operations Manager | Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ đạo của Quản lý/Phó Quản lý Điều hành gôn.

Yêu cầu công việc

 • Ability to lead, supervise and motivate a large team | Kỹ năng lãnh đạo, giám sát và tạo động lực cho một bộ phận lớn Nhân viên
 • Ability of training | Kỹ năng đào tạo
 • Good customer service skills | Kỹ năng phục vụ khách hàng
 • Good oral communication skills (Vietnamese and English) | Kỹ năng giao tiếp tốt (tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Understanding of golf rules, golf handicapping systems and golf tournament formats | Nắm kiến thức về luật gôn, hệ thống tính handicape và các thể thức thi đấu gôn
 • Ability to multi task and manage time effectively | Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và có thể thực hiện nhiều công việc cùng một lúc
 • Minimum 1-2 years experience working in a Golf Club | Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở Sân gôn

Phúc lợi

Insurance, Health checkup, Training & Development, Salary review, Employee Shuttle Service, Uniform, Annual Leave