To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

GMO-Z.com RUNSYSTEM TUYỂN DỤNG FRESHER HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Mô tả công việc

 • Theo dõi chấm công, nghỉ phép, nghỉ việc của người lao động.
 • Quản lý & cập nhập hồ sơ NV, lưu trữ hợp đồng, các quyết định chính sách liên quan.
 • Thực hiện các chương trình hội nhập cho nhân viên mới.
 • Theo dõi ngày sinh nhật của CB – CNV, lên kế hoạch tổ chức chúc mừng.
 • Đăng ký MST cá nhân, đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho người lao động.
 • Sắp xếp phòng họp theo yêu cầu. Lập kế hoạch, đặt mua và cung cấp các loại VPP hàng tháng cho công ty.
 • Theo dõi và đề nghị dụng cụ vệ sinh và thúc đẩy việc thực hiện vệ văn phòng bảo đảm sạch sẽ gọn gàng.
 • Phụ trách vấn đề chuẩn bị tiệc tùng cho công ty.
 • Hỗ trợ nhân sự triển khai các chương trình/ chính sách.
 • Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
 • Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn, các trung tâm giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm …
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý phòng.
 • Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Company Overview

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

http://vieclam.tdc.edu.vn Number of employees: 329

GMO-Z.com RUNSYSTEM TUYỂN DỤNG FRESHER HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức