To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

GIAO DỊCH VIÊN - QUẬN 1

HDBank
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

  • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy
  • Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung cấp các sản phẩm trực tuyến của ngân hàng 
  • Tiếp nhận & quản lý hồ sơ Thanh Toán Quốc Tế  cho khách hàng.
  • Hạch toán thu vốn  - lãi vay… Thu phí dịch vụ từ tài khoản khách hàng theo biểu phí của HDBank ban hành.
  • Phát hành thẻ.
  • Thực hiện công tác lưu trữ chứng từ theo qui định và các báo cáo theo sự phân công.
  • Chăm sóc và mở rộng khách hàng.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

GIAO DỊCH VIÊN - QUẬN 1

HDBank