To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

  • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHB.
  • Thực hiện các nghiệp vụ về giao dịch khách hàng: giao dịch tiền mặt, giao dịch chuyển khoản, theo yêu cầu của khách hàng và các công việc khác do lãnh đạo phân công

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )