To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giao dịch viên/Giao dịch viên cao cấp - SeABank Hòa Xuân (Đà Nẵng)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 23/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

  • Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch;

  • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanh và Nhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát triển quan hệ khách hàng;

  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Giao dịch viên, Trưởng phòng KHCN/Trưởng PGD và Giám đốc Chi nhánh;

  • Báo cáo trực tiếp với Trưởng nhóm Giao dịch viên/Trưởng PGD.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Giao dịch viên/Giao dịch viên cao cấp - SeABank Hòa Xuân (Đà Nẵng)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)