To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giao Dịch Viên - Biên Hoà

Shinhan Bank Vietnam
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

- Đảm bảo phục vụ kịp thời, đầy đủ và chính xác việc thu / rút tiền / chuyển quỹ / séc
- Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng tốt nhất
- Xử lý tất cả các công việc như giao dịch viên / dịch vụ một cửa: Mở tài khoản, Gửi tiền, Chuyển tiền trong và ngoài nước, Thẻ tín dụng
- Báo cáo tất cả các nhiệm vụ tổng thể và chất lượng công việc & kinh doanh
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng / Ban điều hành

Company Overview

Shinhan Bank Vietnam

https://shinhancareer.com

Headquartered at 138 - 142 Hai Ba Trung, Da Kao Ward, Dictrict 01, Ho Chi Minh City Shinhan Bank is one of the leaders in Korean financial institutes with more... View more

Giao Dịch Viên - Biên Hoà

Shinhan Bank Vietnam