English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Mô tả công việc

- Kiểm soát tuân thủ hoạt động quản lý sản xuất;

- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý sản xuất (5S, Lean production,..)

- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, văn bản hóa tiêu chuẩn;

- Tham gia công tác training hệ thống.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống Quản lý Công nghiệp;

- Có khả năng soạn thảo văn bản, sử dụng Word/Excel thành thạo;

- Có kiến thức về thực hành 5S, có khả năng thiết kế và triển khai kế hoạch sản xuất tinh gọn và giảm thời gian sản xuất trong cả lĩnh vực sản xuất,

- Có kiến thức về quản lý chất lượng : phân tích chi tiết cơ sở dữ liệu và các bảng tính, kiểm định quá trình để xác định các khu vực cần cải tiến, quản lý việc thực hiện những thay đổi.

- Có khả năng tiếng Anh và kinh nghiệm là 1 lợi thế .

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương