English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Sát Sản Xuất

Mô tả công việc

 • Giám sát, quản lý toàn bộ ca sản xuất được phân công tại Phân xưởng:
 • Quản lý và theo dõi tiến độ sản xuất hằng ngày theo kế hoạch. Theo dõi, giám sát quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm từ đầu vào đến thành phẩm cuối. Đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu phế phẩm.
 • Theo dõi báo cáo sản xuất, hàng dở dang, hàng đang xử lý và đề xuất các phương án xử lý phù hợp. Kiểm soát phế phẩm của từng job, từng đơn hàng, đưa ra giải pháp nhằm giảm tỉ lệ phế phẩm trong quá trình sản xuất.
 • Quản lý việc sử dụng nguyên vật liệu của ca nhằm không vượt định mức đề ra và tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu.
 • Kiểm tra chất lượng hàng của công nhân phân loại làm ra đạt theo tiêu chuẩn chất lượng của đơn hàng đã quy định
 • Đề xuất sửa chữa bảo trì máy kịp thời, tham gia vào việc tinh chỉnh máy móc thiết bị thuộc bộ phận quản lý nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất và phòng ngừa tai nạn lao động.
 • Quản lý công nhân theo định biên nhân sự của từng ca. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc khi để xảy ra đình công, lãng công.
 • Quản lý vệ sinh thiết bị, nhà xưởng theo qui định 5S.
 • Tìm hiểu, phân tích và áp dụng cải tiến vào các đường chuyền để tăng năng suất đường chuyền.
 • Phân tích, đưa ra các hành động khắc phục/ phòng ngừa liên quan đến các hoạt động sản xuất.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm Giám sát sản xuất, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực sản xuất  nhựa.
 • Kỹ năng tốt về: Quản lý, giải quyết vấn đề trong sản xuất
 • Hiểu ISO 9001.
 • Tiếng Nhật N3, Tiếng Anh giao tiếp.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương