English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

GIÁM SÁT SALES (Biết sử dụng về Phần mềm)

Mô tả công việc

1. Mục đích công việc

- Giám sát hoạt động bán hàng ngoài thị trường theo các quy chế, quy định bán hàng, các chương trình bán hàng của Công ty.

- Tham mưu cho Banh lãnh đạo Công ty kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra.

2. Mô tả công việc

- Giám sát hoạt động kinh doanh hàng ngày thông qua phần mềm bán hàng DMS: thời gian làm việc, tác phong làm việc, tần suất ghé thăm khách hàng thành file báo cáo BGĐ (Theo dõi qua phần mềm tại công ty)

- Giám sát các chương trình bán hàng, các hoạt động Marketing được triển khai ngoài thị trường.

- Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt hoạt động khắc phục đối với các vấn đề đã ghi nhận và khuyến nghị.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

1.      Yêu cầu công việc

-          Nam. Tốt nghiệp Trung cấp (Đã từng sử dụng bất cứ phần mềm nào)

-          Có kiến thức về phần mềm quản lý bán hàng DMS. Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerponit…

-          Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có trách nhiệm cao trong công việc.

-          Làm việc độc lập, làm việc nhóm.

-          Sẵn sàng đi công tác xa (nếu có)

Phúc lợi

- Được thưởng tháng lương 13 + 14, thưởng giữa năm và thưởng KPI hàng tháng - Cơ hội thăng tiến cao. - Đi du lịch 1 năm 1 lần