English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Sát Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA)

Mô tả công việc

 • Quản lý thay đổi cấu hình và phiên bản đối với dịch vụ công nghệ.
 • Thiết kế, quy hoạch về CSDL, cài đặt và cấu hình các CSDL, quản trị, tinh chỉnh và giám sát hiệu suất của các CSDL, chẩn đoán và phục hồi các CSDL bị sự cố;
 • Đầu mối làm việc, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, datamart cho quản trị rủi ro nhằm khai thác tối ưu các thông tin, chiết xuất dữ liệu thuận lợi phục vụ công tác báo cáo.
 • Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo

Yêu cầu công việc

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan. Trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về quản trị hệ cơ sở dữ liệu: MSSQL.
 • Có kinh nghiệm triển khai và vận hành CSLD MSSQL trên nền tảng AlwaysOn Availability Groups và Replication.

Quyền Lợi

 • Được làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp.
 • Chế độ hưởng khi trở thành nhân viên chính thức: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm con người, Team building, Thưởng Lễ, Tết; Khám sức khỏe hàng năm.
 • Làm việc trong môi trường năng động.
 • Cơ hội thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên.