To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám sát phát triển sản phẩm thẻ

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 21/05/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ:

 • Nghiên cứu xu hướng thị trường, đề xuất tính năng và tiện ích sản phẩm dịch vụ thẻ
 • Dự báo, đánh giá chi phí, doanh thu và lợi nhuận đối với mỗi sản phẩm thẻ
 • Phối hợp các phòng/Bộ phận liên quan xây dựng quy trình, quy định và chính sách cho thẻ
 • Xây dựng, phát triển và quản lý kênh phân phối sản phẩm dịch vụ thẻ
 • Triển khai sản phẩm, dịch vụ thẻ đến các Đơn vị Kinh doanh, các đại lý phân phối thẻ
 • Phân tích chuyên sâu hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm thẻ và đề xuất định hướng và kế hoạch kinh doanh cũng như cải tiến sản phẩm, dịch vụ thẻ
 • Tham gia triển khai các dự án phát triển hệ thống có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thẻ

2. Phối hợp tham gia triển khai các hoạt động marketing:

 • Đề xuất và phối hợp với phòng Marketing triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng mở thẻ mới, duy trì sử dụng thẻ
 • Liên kết các đối tác triển khai chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ
 • Đề xuất và phối hợp với Bộ phận Marketing chuẩn bị nội dung truyền thông về tính năng, tiện ích sản phẩm, dịch vụ thẻ

3. Đào tạo kiến thức sản phẩm dịch vụ thẻ:

 • Tham gia xây dựng giáo trình đào tạo Elearning cho các sản phẩm thẻ.
 • Đào tạo kiến thức sản phẩm dịch vụ thẻ cho nhân viên kinh doanh và các đơn vị liên quan.

Job requirement

1. Trình độ/ Education: 

 • Cao đẳng tối thiểu
 • Chuyên ngành: Ưu tiên Công nghệ thông tin,  tài chính ngân hàng, marketing 

2. Kinh nghiệm/ Experience:

 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẻ hoặc vị trí tương đương tại Ngân hàng/ công ty tài chính

3. Others (skills/knowledge/behaviours)/ Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):

 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tốt
 • Chịu được áp lực công việc
 • Có kiến thức chuyên môn, hiểu biết về thị trường thẻ và nghiệp vụ phát triển sản phẩm thẻ trong Ngân hàng/ công ty tài chính
 • Có hiểu biết về các chính sách pháp lý, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động thẻ.
 • Tiếng Anh giao tiếp & đọc hiểu tốt.

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Number of employees: 3000-3500

Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng 100%... View more

Giám sát phát triển sản phẩm thẻ

HD Saison Finance Co., Ltd