To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

GIÁM SÁT KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science
Updated: 19/07/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

(1). Tổ chức thực hiện công tác KSTT trong toàn Công ty, đảm bảo các Khối, phòng, bộ phận, NM, kho, trang trại, các cơ sở khác thuộc MML hoạt động tuân thủ đúng Quy trình/Quy định/ Bảng kiểm tuân thủ đã được ban hành

(2). Tổ chức thực hiện việc KSTT theo chuyên đề chuyên sâu/toàn diện đối với các hoạt động tại Khối, phòng, bộ phận, NM, kho, trang trại, các cơ sở khác thuộc MML

(3). Tổ chức thực hiện các biện pháp để chủ động phát hiện, đề xuất và trực tiếp thanh tra, điều tra, xử lý các sự vụ; đối với phức tạp, nghiêm trọng có thể phối hợp với BP AN để xử lý

(4). Theo dõi việc khắc phục của các bộ phận/ cơ sở đối với các thực trạng đã được phê duyệt phương án, cách thức khắc phục.

(5). Tổng hợp và cập nhật vào kỷ yếu những lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc có giá trị giáo dục/cảnh báo lớn

Job requirement

1. Kiến thức: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, kỹ thuật, thương mại, quản trị, luật hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm: 3-5 năm trong lĩnh vực chuyên môn hoặc tương đương, 3 năm ở vị trí quản lý hoặc ít nhất ở cấp quản lý sơ cấp; kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lực lượng vũ trang

3. Am hiểu việc vận hành các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; am hiểu công nghệ và có khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả; có năng lực vận hành các hệ thống kiểm soát vật lý

4. Có khả năng phân tích, phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
5. Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực;

6. Chính trực, khiêm tốn, Lạc quan, thích nghi tốt, kiểm soát cảm xúc tốt, Tận tâm, ưa thích cường độ làm việc cao, hướng tới mục tiêu thách thức và quyết liệt, Có sức thuyết phục, dám theo đuổi quy cách mới, tư duy tiến thủ. 

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Number of employees: 1.000-4.999

Masan MEATLife (MML) là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam áp dụng nền tảng 3F “từ trang trại đến bàn ăn” với chuỗi giá trị tích hợp, nhằm cung cấp các sản phẩm... View more

Similar Jobs

GIÁM SÁT KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science