English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám sát hành chính kinh doanh

Mô tả công việc

 • Phụ trách đánh giá và kế hoạch kinh doanh
 • Thiết lập và phân phối mục tiêu kinh doanh.
 • Lên kế hoạch, dự án.
 • Phân tích các chính sách và chương trình bán sản phẩm.
 • Phân tích kênh tuyển dụng trực tiếp DM/FM và quản lý nguồn ngân sách.
 • Đánh giá hiệu quả các chương trình thi đua.
 • Đánh giá các chương trình thưởng Giám Đốc Kinh Doanh.
 • Đánh giá hiệu quả của chính sách thu nhập dành cho đội ngũ đại lý.
 • Tư vấn các chương trình thi đua với các Giám Đốc Kinh Doanh Miền.
 • Chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan đến chương trình bán hàng.
 • Đưa ra nhiều vấn đề từ cấp đốc và trưởng bộ phận.
 • Quản lý những công việc hành chánh trong nhóm và hỗ trợ nhóm khác.
 • Những công việc khác được giao bởi Giám đốc bộ phận Hành Chánh Kinh Doanh.

Yêu cầu công việc

 • Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học.
 • Kinh nghiệm: từ 2-3 năm.
 • Kỹ năng và năng lực: sáng tạo, hăng hái và có kỹ năng vi tính văn phòng tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe