English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám sát công trình điện nước

Mô tả công việc

Trực tiếp thi công các lắp đặp điện nước tại công trình.

- Triển khai, lắp đặt nguồn điện, nước tạm thi công cho các Công trình

- Tham gia giám sát, triển khai đội thi công điện, cấp thoát nước

- Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư, điện , nước thi công

- Cảnh báo các điều cần lưu ý phối hợp giữa thi công M&E và xây dựng

- Kiểm soát qui cách, chủng loại, khối lượng vật tư M&E cho các công trình xây dựng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên/Lãnh đạo .

Yêu cầu công việc

Có 2-3 năm kinh nghiệm lắp đặp điện nước tại công trình