English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

GIÁM SÁT CA - TRỢ LÝ CA

Mô tả công việc

Mô Tả Công Việc :Vận hành ca đảm bảo các yêu cầu :+ Kiểm soát số lượng khách hàng, tăng KPIs+ Quản lý nhân sự, hàng hóa+ Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng+ Kiến thức VSATTP nhà hàng+ Các nhiệm vụ được cấp trên giao xuống

Yêu cầu công việc

Yêu Cầu Chung + Kỹ Năng Giao Tiếp Tốt+ Tin Học Văn Phòng Cơ Bản + Kinh Nghiệm ngành F&B

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương