English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Sát Bảo Trì

Mô tả công việc

- Vai trò: Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì và duy tu nhà xưởng, cơ sở vật chất của nhà máy.

- Báo cáo: Trưởng bộ phận Bảo trì

- Nhiệm vụ:

o Triển khai công việc cho nhân viên theo kế hoạch đã xây dựng, theo đề nghị sửa chữa trực tiếp từ các bộ phận (cơ sở vật chất: nền, tường, cửa,..), đường ống nước sinh hoạt, hệ thống cửa, đèn chiếu sáng, máy lạnh, hệ thống thông gió,…

o Giám sát công việc của NV: tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vật tư.

o Thảo luận với quản lý trực tiếp và các bộ phận để xây dựng và quản lý kế hoạch bảo trì tháng/ quý/ năm, kế hoạch và lựa chọn vật tư.

o Kiểm soát chi phí bảo trì hàng năm theo AOP.

o Kiểm tra:

+ Vật tư, vật liệu khi nhập xuất.

+ Tình trạng nhà xưởng, thiết bị liên quan đến cơ sở vật chất.

+ Việc tuân thủ ATLĐ trong quá trình thi công, thực hiện công việc.

o Đánh giá thành tích nhân viên.

o Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

-   Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng/ đại học các chuyên ngành liên quan đến xây dựng.

-   Có kinh nghiệm và kỹ năng giám sát về xây dựng công nghiệp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương tương và đã làm việc ở nhà máy sản xuất.

-   Kỹ năng giao tiếp tốt

-   Kỹ năng quản lý dự án

-   Chủ động, tinh thần trách nhiệm.