English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám sát bảo trì - Nhà máy Quảng Nam

Mô tả công việc

* Vai trò:

- Triển khai công việc cho nhân viên bảo trì theo kế hoạch bảo trì hoặc theo các đề nghị sửa chữa phát sinh cần phải thực hiện trong ca bảo trì.

* Trách nhiệm chính:

- Triển khai công việc cho công nhân theo kế hoạch bảo trì/ theo đề nghị sửa chữa trực tiếp của giám sát và nhân viên vận hành các bộ phận trong NM hoặc những công việc tự xác định cần phải thực hiện trong ca bảo trì.

- Giám sát công việc của NV: tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vật tư

- Thảo luận với PM Planner về kế hoạch bảo trì tháng/ quý/ năm; với các giám sát/ NV vận hành để ghi nhận ý kiến đóng góp

- Kiểm tra:

+ Vật tư, phụ tùng thay thế tại kho cho line hoặc khu vực đang phụ trách

+ Tình trạng hoạt động chung của máy móc thiết bị trên dây chuyền sản xuất và các phòng ban.

+ Việc tuân thủ ATLĐ tại nơi làm việc của công nhân, ATLĐ của máy móc thiết bị sản xuất, an toàn PCCC trong bảo trì, quy định về sức khỏe, môi trường làm việc cho công nhân

- Thực hiện bàn giao ca, làm báo cáo đánh giá cuối ca, chấm công và đánh giá kết quả nhân viên

- Kiểm soát các chỉ tiêu chính:

+ KPI & M&W: phân tích dữ liệu và đưa ra các hành động cải thiện

+ Làm báo cáo hàng ngày, hàng ca

+ Cải thiện về Recon (điện, nước, steam, dầu)

Yêu cầu công việc

*Yêu cầu tuyển dụng:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kĩ năng quản lý

- Anh văn giao tiếp tốt

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Chấp nhận làm việc theo ca

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc