To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám sát bán hàng (TP. Nam Định)

PepsiCo Foods Vietnam Company
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Job requirement

Report to: Territory Development Manager
Main purpose:
Đạt được các mục tiêu về doanh số hoặc sản lượng của khu vực thông qua việc quản lý NPP, đội ngũ DCR và thúc đẩy thực thi trên thị trường.
Accountabilities:
1. Đạt sản lượng / doanh số được giao:
Quản lý tốt sản lượng mua vào, bán ra.
Thực hiên các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo đúng nội dung và trong ngân sách được phân bổ.
Đảm bảo thực thi chiến lược phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.
Nhận diện và phát triển khách hàng mới.
Đánh giá :
% thực hiện chỉ tiêu phân bổ.
2. Quản trị NPP
Đảm bảo NPP thực hiện đúng theo hợp đồng kinh doanh đã ký.
Tìm kiếm các ứng viên tiềm năng làm NPP để đề cử cho TDM.
Đảm bảo sự phù hợp về cơ sở hạ tầng của NPP với sự phát triển kinh doanh
Thông tin về chỉ tiêu doanh số hoặc sản lượng, chính sách và các chương trình bán hàng cho NPP.
Phối hợp với NPP thực hiện kế hoạch phát triển thị trường.
Quản trị tồn kho hiệu quả, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho thị trường,
Đảm bảo NPP quản lý TOT theo quy định của công ty.
Giải quyết các vấn đề về hàng hư hỏng và quyết toán chương trình.
Phân tích P&L của NPP và đưa ra hành động cải thiện.
Đánh giá :
Tỷ lệ hoạt động route
Tỷ lệ sản phẩm hỏng trên tổng doanh số
Mức độ tồn kho của NPP so với tiêu chuẩn quy định.
3. Thực thi trên thị trường
Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo hiệu suất tối đa
Giám sát thực hiện chính sách giá và các chương trình bán hàng theo quy định của công ty.
Triển khai, giám sát lắp đặt TOT, POSM hiệu quả và thực thi trưng bày đúng chuẩn.
Đảm bảo DCR thực thi ghi chép báo cáo theo đúng form của TU.
Tổng hợp thông tin về thị trường/ đối thủ cho cấp quản lý.
Đánh giá :
Kết quả KPIs và TU của khu vực
% thực hiện các chương trình được phân bổ
% lắp đặt công cụ trưng bày.
Hình ảnh trưng bày trên thị trường theo quy định của Trade Marketing
4. Quản lý khách hàng
Quản lý, phân loại và cập nhật DSKH theo tuyến bán hàng, loại hình và doanh số hoặc sản lượng.
Thực thi kế hoạch và phát triển khách hàng trọng điểm.
Tạo quan hệ tốt với khách hàng và xử lý hiệu quả các phản hồi của khách hàng.
Đánh giá :
Danh sách khách hàng được phân loại đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Tần suất viếng thăm khách hàng
Mức độ hài lòng của khách hàng
Hiệu quả đóng góp của khách hàng trọng điểm
5. Huấn luyện và quản lý đội ngũ DCR
Hỗ trợ tuyển dụng DCR theo quy trình.
Huấn luyện và phát triển kỹ năng DCR thông qua công cụ TU (work with, one with one, họp nhóm, …)
Lập kế hoạch chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện cho các mục tiêu tháng cho DCR một cách hợp lý và đánh giá việc thực hiện.
Đánh giá :
Kết quả TU health check.
Tỉ lệ nghỉ việc của DCR.

Job requirement

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên và có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng bán hàng tốt
Kỹ năng huấn luyện bán hàng
Kỹ năng giám sát
Kỹ năng phân tích cơ bản
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Tin học văn phòng cơ bản (MS Word, Excel)

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

PepsiCo Foods Vietnam Company

www.pepsicojobs.com Number of employees: 350

PepsiCo là công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực nước giải khát và thực phẩm với doanh thu hơn 60 tỉ đôla và 285,000 nhân viên. PepsiCo cam kết đạt được... View more

Giám sát bán hàng (TP. Nam Định)

PepsiCo Foods Vietnam Company