English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Sát Bán Hàng Sầm Sơn- 3 Tháng

Mô tả công việc

* Trách nhiệm chính:
- Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên phát triển thị trường về những kỹ năng qui trình bán hàng, phân tuyến.
- Chịu trách nhiệm về quản lý trang thiết bị lạnh như sắp đặt, bảo trì, thu hồi.
- Làm việc chặt chẽ với nhà phân phối và quản lý các Nhân viên Bán hàng (NVBH) của Công ty tại nhà phân phối.
- Bố trí cấp phát các vật dụng quảng cáo.
- Phân tuyến bán hàng.
- Chịu trách nhiệm thi hành và bao phủ các điểm bán hàng trong địa bàn.
- Thi hành kỷ luật, đánh giá kết quả làm việc đối với NVBH.
- Lập Kế hoạch làm việc cho NVBH.
- Gửi các báo cáo bán hàng đúng hạn cho cấp Quản lý trực tiếp.
* Làm việc tại các Nhà phân phối ở khu vực được phân công.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp tối thiểu 12/12
- Chấp nhận những bạn chưa có kinh nghiệm Giám sát nhưng phải có kinh nghiệm Sales cứng
- Có kinh nghiệm bán hàng lĩnh vực tiêu dùng nhanh, FMCG
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Hiểu biết hệ thống / quy trình bán hàng trực tiếp. 
- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo vi tính văn phòng thành thạo (Word, Excel và Power Point). 
- Năng động và chăm chỉ, sẵn sàng đi lại trong khu vực được giao.