Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Giám đốc Vận hành Tỉnh - Đắk Lắk

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 20/11/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Annual Leave

Mô tả công việc

 • Tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ quy định quy trình, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao
 • Phối hợp với Giám đốc Chi nhánh xây dựng, quản lý triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách của Đơn vị.
 • Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các Phòng/ Bộ phận và các nhân sự trực thuộc phạm vi quản lý theo đúng chức năng và phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của mảng Vận hành
 • Thực hiện công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; quản lý về mặt hành chính đối với các nhân sự thuộc phạm vi quản lý
 • Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank
 • Thực hiện các chức năng và các công việc liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và theo các quy định khác của Ngân hàng và Pháp luật
 • Giới thiệu về công ty

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Giám đốc Vận hành Tỉnh - Đắk Lắk

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)