English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Vận Hành ( COO )

Mô tả công việc

§ Xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch và quy trình kinh doanh

§ Lên mục tiêu tổng quan về mức hiệu quả và tăng trưởng của công ty

§ Thiết lập các chính sách nhằm thúc đẩy văn hóa và tầm nhìn của công ty

§ Giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty và trực tiếp quản lý các trưởng bộ phận (Marketing, Kinh doanh, Sản xuất, Phát hành nội dung…)

§ Lãnh đạo đội ngũ nhân viên để thúc đẩy năng suất công việc

§ Đánh giá hiệu suất công việc bằng cách phân tích các số liệu

§ Viết và trình báo cáo lên CEO trong mọi vấn đề quan trọng

§ Hỗ trợ CEO trong các hoạt động gây quỹ

§ Quản lý mối quan hệ với các đối tác / nhà cung cấp

Yêu cầu công việc

  • Có kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc điều hành hoặc các vị trí quản lý tương đương
  • Có hiểu biết về các bộ phận trong doanh nghiệp như nhân sự, tài chính, tiếp thị…
  • Có khả năng lập kế hoạch chiến lược và phát triển kinh doanh
  • Có kinh nghiệm trong việc gây quỹ kinh doanh là một lợi thế
  • Khả năng tổ chức và lãnh đạo xuất sắc
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông xuất sắc
  • Thành thạo kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
  • Từng điều hành trong các công ty giải trí hoặc là Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng trong các agency là một lợi thế.
  • Có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực tương đương là một lợi thế

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép