English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc Thi công (nhôm kính)

Mô tả công việc

Giám đốc Thi công/ QLDA chịu trách nhiệm chung về hoạt động của toàn bộ các DA của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ:

1) Tổ chức các nhóm, Ban chỉ huy Công trình, điều phối nguồn lực cho các công trình/ dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, doanh thu/ tiền về đúng KH.

2) Chủ trì, làm việc với các đối tác, chủ đầu tư, nhà thầu.

3) Phát triển, duy trì đủ Cán bộ khung của các nhóm, BCH CT.Làm việc tại Hà Nội & các công trình tại các Thành phố lớn của Việt Nam.

Yêu cầu công việc

  • Có kinh nghiệm tổ chức quản lý thi công các công trình xây lắp dân dụng quy mô giá trị từ 50- 100 tỷ đồng trở lên.
  • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, ngoại giao tốt.
  • Tốt nghiệp Đại học các ngành Xây dựng, Kiến trúc, Cơ khí, Kỹ thuật.
  • Phúc lợi

    Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép