Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Giám Đốc Tài Chính

Job requirement

- Quản lý nguồn vốn Công ty.- Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Công ty.- Quản lý ngân quỹ, dòng tiền.- Quản lý công tác tín dụng Công ty.- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch công ty, thẩm định báo cáo tài chính, đầu tư, kinh doanh.- Tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ tín dụng cho Công ty.- Lập phương án huy động vốn.- Quản lý công tác huy động vốn.- Tổng hợp cân đối kế hoạch ngân sách Phòng ban.- Giám sát sử dụng các nguồn lực tài chính tại các Phòng ban.- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, chi phí, nguồn lực.- Phân tích và quản trị tài chính trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp để đưa ra những biện pháp nâng cao năng lực tài chính của Doanh nghiệp.- Xây dựng chiến lược, kế hoạch tài chính (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) cho Công ty.- Xây dựng mối quan hệ với ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn cho Công ty.- Xây dựng mối quan hệ nhà Đầu tư trong việc tìm kiếm Quỹ đầu tư.- Thực hiện việc phân tích và quản trị tài chính.- Tư vấn cho Công ty về thủ tục lên Sàn chứng khoán.- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc.

Job requirement

- Tốt nghiệp: Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kế toán, kinh tế và các chuyên ngành có liên quan khác. - Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng Phòng Tài Chính.   - Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.  - Kỹ năng phân tích, đánh giá.- Kỹ năng lập kế hoạch.- Kỹ năng giao tiếp, đàm phàn và thuyết trình.- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.- Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

 

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, - Đi du lịch 01 năm/01 lần. - Khám sức khỏe 01 năm/1 lần. - Thưởng lễ 30/04, 01/05, 02/09, 01/01. - Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng lên đến 2.000.000 đồng. - Hoa hồng theo dự án bán hàng.