To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám đốc tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm soát nội bộ;

Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính;

Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn;

Xây dựng các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh hàng năm của Công ty;

Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

Chỉ đạo công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính, kể cả báo cáo hợp nhất của các công ty và chi nhánh thành viên;

Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư;

Cơ cấu nguồn vốn. Quản lý và khai thác các nguồn vốn;

Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty;

Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ;

Điều phối các nguồn vốn của công ty cho các dự án hoạt động và đầu tư;

Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá tình trạng tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của công ty;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Ứng viên muốn bảo mật thông tin vui lòng liên hệ fanpage tuyển dụng để trao đổi trực tiếp

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên các ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán

- Hiểu biết về các quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán và thuế

- Chuyên sâu về các Chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Ưu tiên có bằng Thạc sỹ hoặc các bằng cấp chuyên môn như ACCA/ CPA/ CFA

- Ưu tiên ứng viên đã làm ở Công ty: IPO, có niêm yết chứng khoán

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

https://giovanniluxury.com/ Number of employees: 500-999

Giovanni Group (tiền thân là Công ty Cổ phần Giovanni Việt Nam) được thành lập vào năm 2007 với sứ mệnh tái hiện nét thanh lịch tự nhiên và phong cách Châu Âu... View more

Giám đốc tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM