Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 04/05/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Mô tả công việc

1. Chức năng:

 

Tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và công tác quản trị nhân sự tại Chi nhánh; trên cơ sở phù hợp với chiến lược, định hướng kinh doanh và kế hoạch ngân sách được giao; đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả; tuân thủ đúng quy trình, quy định của SeABank và quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của SeABank, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách được giao:
 • Đảm bảo Chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng tại Chi nhánh
 • Quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro
 • Triển khai/ phối hợp cùng các đơn vị Hội sở trong công tác kiểm soát, vận hành
 • Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các Phòng/ Bộ phận/ Cá nhân thuộc Chi nhánh theo đúng chức năng và phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Chi nhánh:
 • Quản lý nhân sự, đào tạo
 • Thực hiện/ chỉ đạo thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất nội bộ và bên ngoài tới các cơ quan chức năng theo yêu cầu/ chỉ đạo của Giám đốc khu vực, Giám đốc Khối Bán hàng & Dịch vụ, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị, đảm bảo tuân thủ quy định của SeABank và Pháp luật.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khu vực, Giám đốc Khối Bán hàng & Dịch vụ, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
 •  

  Giới thiệu về công ty

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)