English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc sản xuất

Mô tả công việc

Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao:

- Cân đối năng lực sản xuất của nhà máy, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực.

- Lập kế hoạch sản xuất cho nhà máy căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu.

- Triển khai kế hoạch sản xuất, tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các tổ và nhân viên trong xưởng đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, đảm bảo định mức tiêu hao, tiến độ theo yêu cầu.

Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ:

- Rà soát, xác định nhu cầu số lượng và chất lượng nhân sự, đề xuất tuyển dụng.

- Đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn nhân viên.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm duy trì hoạt động sản xuất hoặc sửa đổi các kế hoạch hoạt động

- Đánh giá thực hiện công việc định kỳ.

- Khuyến khích, động viên, nhắc nhở và đề xuất khen thưởng trên cơ sở kết quả thực hiện công việc của nhân viên và quy định của nhà máy.

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả:

tư, máy móc, nhân lực

- Hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật trong quá trình gia công sản xuất và tham mưu, đề xuất với Ban TGĐ

- Chỉ đạo triển khai công việc theo đúng quy trình kỹ thuật - công nghệ đã duyệt; phát hiện các sai sót, hạn chế của kế hoạch thực hiện, hướng dẫn điều chỉnh, cải tiến kịp thời.

Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của nhà máy và đề xuất mua sắm, sửa chữa:

- Nghiên cứu, cập nhật các kỹ thuật, phương pháp sản xuất mới

- Đôn đốc thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cao năng suất máy móc, thiết bị. Quản lý hồ sơ và lập kế hoạch duy trì máy móc, thiết bị của nhà máy.

- Phụ trách công tác An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp, Phòng chống cháy nổ tại các tổ sản xuất, đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ mất an toàn lao động có thể xảy ra

Thực hiện chế độ Báo cáo công việc và các công việc khác theo phân công:

- Lập Báo cáo định kỳ và bất thường về công việc, tiến độ của nhà máy, cá nhân.

- Thực hiện các dự án đặc biệt khi được yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Yêu cầu công việc

Trình độ : Đại học trở lên

Chuyên ngành : Cơ khí, Điện tự động hóa, Cơ điện tử,…

Kinh nghiệm : Ít nhất 5 năm đảm trách vị trí tương đương

Kiến thức : Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn ISO và các quy định của công ty/nhà máy.

Hiểu biết, nắm vững nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ điện.

Hướng dẫn, truyền đạt cho công nhân.

Lập kế hoạch sản xuất.

Phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.

Lãnh đạo, điều hành.

Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.

Xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức.

Giao tiếp, thuyết phục người khác.

Tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ.

Ưu tiên: ứng viên ở Bình Dương, Đồng Nai

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép