Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Giám Đốc Sản Xuất / Production Manager

Job requirement

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 • Tổ chức thực hiện và giám sát sản xuất, đảm bảo sản phẩm được sản xuất đạt chất lượng yêu cầu, đúng hạn, trong phạm vi hao hụt cho phép.

CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Thực hiện kế hoạch sản xuất hàng ngày theo yêu cầu
 • Linh động điều chỉnh lịch sản xuất khi cần thiết khi được sự chấp thuận của cấp trên trực tiếp
 • Xác định nguồn lực và nguyên liệu sử dụng theo yêu cầu
 • Quản lý nguồn lực và nguyên liệu để đạt mục tiêu sản xuất
 • Lên lịch bảo bì định kỳ máy móc thiết bị và báo cáo tình hình thực hiện hàng tuần
 • Xây dựng và cập nhật định kỳ bảng tổng hợp năng lực làm việc của lực lượng lao động liên quan trực tiếp đến sản xuất
 • Xây dựng quy trình làm việc, triển khai và thực hiện quy trình, tuân thủ cGMP (thực hành sản xuất tốt mỹ phẩm)
 • Theo dõi tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
 • Thực hiện và thúc đẩy thực hiện các chương trình kiểm soát chất lượng để đạt mục tiêu chất lượng
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan như R&D, QA/QC, phân tích tìm ra nguyên nhân gốc rễ liên quan đến chất lượng sản phẩm để có giải pháp phù hợp nhất
 • Tuân thủ quy trình sản xuất và đóng góp để cải thiện quy trình sản xuất, mục đích là tăng năng xuất
 • Chuẩn bị và duy trì báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất hàng ngày
 • Theo dõi và đánh giá thành tích của nhân viên, tổ chức thực hiện các lộ trình đào tạo, huấn luyện cụ thể để phát triển năng lực nhân viên
 • Ước lượng chi phí sản xuất
 • Kiểm soát ngân sách sản xuất: hao hụt nguyên liệu, kiểm soát thời gian
 • Thực hiện các chương trình kiểm soát chi phí: liên quan đến năng suất (làm nhanh hơn, hao phí nguyên liệu ít hơn → tăng hiệu quả và hiệu suất
 • Cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan bao gồm thu mua, kế hoạch, bán hàng, nghiên cứu và phát triển, kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra và quản lý

Job requirement

DUTIES

 • Tổ chức, kiểm tra, điều hành kế hoạch sản xuất; đảm bảo năng suất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.
 • Quản lý giám sát nhân viên thực hiện đúng quy trình sản xuất, vệ sinh công nghiệp, thực hiện tốt nội quy công ty.
 • Hướng dẫn nhân viên sắp xếp bố trí mặt bằng kho bãi, gọn gàng, hợp lý.
 • Xây dựng định mức sản xuất (vật tư, nhân công...) đối với từng loại sản phẩm.
 • Xây dựng chức năng, nhiệm vụ các phòng ban tại nhà máy, đề xuất các phương án phù hợp từng thời điểm kinh doanh của công ty.
 • Kiểm tra các hoạt động nhập, xuất nguyên liệu, bao bì, nhãn mác, hàng hóa của bộ phận kho.
 • Tổ chức bố trí QA/QC thực hiện hướng dẫn, giám sát qui trình sản xuất theo đúng yêu cầu công ty và của khách hàng.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến chất lượng kỹ thuật trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty trong quá trình làm việc.
 • Hoạch định, dự báo nhu cầu nhân lực của nhà máy. Phối hợp cùng bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân viên.
 • Quản lý tài chính và kiểm soát chi phí trong phạm vi, thẩm quyền được giao (chi phí tạm ứng từ công ty).
 • Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới áp dụng trong sản xuất, nâng cao năng suất làm việc. Chủ động xây dựng, triển khai và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của nhà máy
 • Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất của nhân viên nhà máy định kỳ theo tháng, quý, năm
 • Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc Công ty định kỳ hàng tuần và đột xuất theo yêu cầu
 • Phối hợp với Bộ phận có liên quan. chẳng hạn như R & D, QA & QC, kho để đảm bảo toàn bộ quy trình hoạt động tốt sau mục tiêu và định hướng chung của công ty. Thảo luận và điều tra để tìm ra và giải quyết vấn đề khi nó đã xảy ra sau các mục tiêu và định hướng của công ty.
 • Phấn đấu xây dựng quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn 5S, KAIZEN, ISO 14001, 9001 phù hợp với thực tế công việc của nhà máy
 • Hướng dẫn, giám sát CBCNV trực thuộc về qui trình, kế hoạch kiểm soát quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn của hệ thống ISO 14001, 9001

THẨM QUYỀN

Phạm vi bộ phận

 • Kiểm soát tất cả các hoạt động của nhà máy

Phạm vi công ty

 • Nhận thông tin và xử lý thông tin từ các Trưởng bộ phận. Thảo luận và đưa giải pháp tốt cho sản xuất.
 • Đề xuất, đóng góp ý kiến với Giám Đốc Điều Hành nhằm cải thiện hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí xản xuất.

                                                 -----------

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép