English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT NGÀNH MAY

Mô tả công việc

-Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức sản xuất theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch được giao.-Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân viên, đáp ứng các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ.-Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giảm tỷ lệ lỗi của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực.-Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, máy móc, thiết bị. Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của xưởng và đề xuất mua sắm, sửa chữa.-Thực hiện chế độ Báo cáo công việc và các công việc khác theo phân công

- Có thể nhận việc trong trước tết hoặc sau tết nguyên đán, sẽ thỏa thuận thống nhất sau.

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu Nam/ Nữ- Yêu cầu bằng cấp từ  Cao Đẳng/Đại Học trở lên- Có ít nhất 5 năm kinh nghệm Làm việc trong các doanh nghiệp may mặc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bên in.