To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám đốc Quản lý vùng toàn quốc (Bộ phận liên kết bảo hiểm)

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

• Quản lý kế hoạch Kinh doanh Bảo hiểm (bao gồm cả Nhân Thọ và Phi Nhân Thọ) phân bổ cho các đơn vị Kinh doanh toàn hệ thống.

• Phối hợp các đơn vị chức năng trong Khối DVNH Bán lẻ và các đối tác bảo hiểm triển khai hoạt động đào tạo cho nhân viên bán hàng và đơn vị kinh doanh trên toàn hàng.

• Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý của các DN Bảo Hiểm/ Ngân hàng Chuyên doanh/ Khối Chuyên doanh.

• Quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên toàn hàng.

• Quản lý và phát triển nhân sự.

Job requirement

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý kinh doanh tại công ty bảo hiểm hoặc ngân hàng, 03 năm kinh nghiệm liên quan đến bảo hiểm bancassurance.

• Am hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm, hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như cách thức triển khai liên kết giữa bảo hiểm và ngân hàng.

• Có mối quan hệ sâu rộng đối với các đối tác Bảo hiểm, Ngân hàng trên thị trường.

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: 35 - 45
  • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là ngân hàng có tiềm năng rất mạnh với các cổ đông chính là các Tổng Công ty và Doanh Nghiệp tầm cỡ như: Tổng... View more

Giám đốc Quản lý vùng toàn quốc (Bộ phận liên kết bảo hiểm)

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex