English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc Quản lý POS - CTCP Tài chính FCCOM

Mô tả công việc

 • Quản lý các hoạt động bán hàng và kỷ luật bán hàng hàng ngày
 • Đảm bảo chất lượng, tính hiệu quả xử lý hồ sơ tín dụng. Đảm bảo thời gian xử lý tín dụng ngắn nhất cho khách hàng.
 • Lập kế hoạch và triển khai các chương trình thu hút khách hàng
 • Phê duyệt chi phí tài chính trong phạm vi ngân sách được phê duyệt
 • Triển khai các chương trình thúc đẩy bán theo hướng dẫn của Hội sở; Lập kế hoạch và triển khai các chương trình riêng của đơn vị nếu cần. Xây dựng và quản lý quan hệ cộng đồng và khách hàng tiềm năng tại địa phương. 

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng; 
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint)

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở lĩnh vực tài chính ngân hàng và các ngành liên quan, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức FCCOM, MSB: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động công ty tài chính
 • Am hiểu lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng: Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị:  Lập, phân tích đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ:  Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp & truyền thông, Khả năng đàm phán,Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng chủ động trong công việc
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng tạo động lực và lãnh đạo, Khả năng phát triển con người,Khả năng tư duy chiến lược, Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review