English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc quan hệ khách hàng khối khách hàng doanh nghiệp

Mô tả công việc

 • Xây dựng danh sách khách hàng mục tiêu khai thác trong kỳ.
 • Nhận diện cơ hội kinh doanh, nhu cầu khách hàng và lên kế hoạch tiếp cận, acquire khách hàng mục tiêu (Account Planning).
 • Lập các báo cáo về khách hàng (theo yêu cầu)
 • Khởi tạo nhu cầu khách hàng
 • Thực hiện dự án
 • Tham gia đào tạo, tuyển dụng và coaching nhân sự cấp dưới như: trưởng/ phó phòng, chuyên viên.
 • Thực hiện đánh giá chất lượng các thành viên tham gia dự án
 • Thực hiện các công việc khác được giao từ ban lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên chuyên ngành tài chính/ luật / kinh tế
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp.
 • Có khả năng tiếp cận tới lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp.
 • Hiểu biết về luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và luật các tổ chức tín dụng
 • Hiểu biết về các ngành nghề kinh tế:……
 • Hiểu biết sâu về tài chính doanh nghiệp, xây dựng các model tài chính
 • Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dịch vụ IB, có kiến thức về các sản phẩm dịch vụ của VND
 • Có kỹ năng kết nối đội ngũ, làm việc nhóm
 • Khả năng truyền thông với khách hàng, đồng nghiệp, lánh đạo cấp trên, nhân viên và đối tác bên ngoài
 • Khả năng tự hoàn thiện ban thân 1 cách liên tục
 • Kỹ năng lãnh đạo bản thân và thực hành chánh niệm