English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc/Phó GĐTT Trung tâm < Uông Bí, Quảng Ninh>

Apax English

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến khắp nơi trên thế giới và cũng là môn học, môn thi tốt nghiệp bắt buộc các cấp tại Việt Nam. Trên thực tế, một bộ... Xem thêm

Quy mô: 2500
Người liên hệ: Phòng nhân sự

Mô tả công việc

I. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh (phụ trách cả Trung tâm)

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh của trung tâm Tiếng Anh. Là người đại diện cho trung tâm trong việc tiếp xúc và làm việc với khách hàng và các cơ quan ban ngành trong khu vực
 • Đảm bảo doanh số của trung tâm theo chỉ tiêu đã thống nhất

II. Quản lý vận hành (phụ trách cả Trung tâm)

 • Quản lý quá trình thực hiện mục tiêu kinh doanh thông qua các công cụ quản lý, báo cáo tuần, tháng… Điều chỉnh hoạt động quản lý trong quá trình thực thi để đạt được các mục tiêu đề ra
 • Đảm bảo các hoạt động của trung tâm phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định của Công ty và pháp luật Việt Nam
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan đào tạo huấn luyện nhân viên trung tâm về kiến thức và kỹ năng làm việc để đáp ứng yêu cầu công việc
 • Lập kế hoạch và báo cáo các hoạt động của trung tâm theo định kỳ quy định hoặc khi có yêu cầu từ BGĐ Công ty
 • Bao quát hoạt động đào tạo tại trung tâm, chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu chung của dự án
 • Giám sát thực hiện công việc của Trung tâm, kiểm soát hoạt động và xử lý các vấn đề phát sinh của Trung tâm hàng ngày.
 • Thực hiện các nhiệm khác do BGĐ giao phó

Yêu cầu công việc

 • Lập kế hoạch, duy trì, kiểm soát, tổ chức, tuyển dụng, phân tích thông tin, thu thập thông tin, đàm phán thương lượng, phát triển nhân viên, đánh giá nhân viên, giải quyết mâu thuẫn…
 • Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương
 • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm về Sales, Kinh doanh