Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp (DevOps Manager)

Techcombank
Ngày cập nhật: 16/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

 1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
  • Là đầu mối IT tiếp nhận các yêu cầu nghiệp vụ trong năm (bao gồm các yêu cầu phát triển BAU và dự án) và kiểm soát dựa trên kế hoạch đã được xây dựng.
  • Cung cấp dich vụ tư vấn công nghệ phù hợp đối với các yêu cầu dịch vụ IT từ các đơn vị nghiệp vụ.
  • Phản hồi và thống nhất với đơn vị về trạng thái các yêu cầu phát triển đã tiếp nhận, tính khả thi và kế hoạch thực hiện.
  • Quản lý danh mục các dự án, yêu cầu cải tiến, phát triển ứng dụng, sản phẩm công nghệ của đơn vị được phân công phụ trách, góp phần đảm bảo rằng dịch vụ công nghệ IT được cung cấp đúng tiến độ với chất lượng cao.
  • Định kỳ hàng tuần hoặc theo thống nhất với đơn vị nghiệp vụ, cập nhật trạng thái dự án, các yêu cầu phát triển trong danh mục
  • Lập kế hoạch thực hiện các dự án/BAU trong phạm vi phụ trách của bộ phận.
  • Trực tiếp tham gia các hoạt động phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, đóng gói các phát triển, xây dựng các tài liệu kỹ thuật.
  • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
 2. Trách nhiệm trong vận hành các ứng dụng
  • Lập kế hoạch cho hoạt động vận hành các ứng dụng trong phạm vi phụ trách của bộ phận.
  • Lập kế hoạch để triển khai các thay đổi.
  • Giám sát và đảm bảo tiến độ, chất lượng các hoạt động vận hành toàn bộ các ứng dụng trong phạm vi phụ trách của bộ phận.
  • Trực tiếp tham gia xử lý các sự cố, vấn đề của ứng dụng.
  • Báo cáo tình trạng các hệ thống.
  • Đảm bảo các tài liệu vận hành hệ thống luôn được cập nhật kịp thời.
  • Phân công cán bộ hỗ trợ mức L2, L3.
  • Đảm bảo SLA và chất lượng hỗ trợ của bộ phận.
 3. Trách nhiệm trong công tác Quản trị rủi ro và tuân thủ:
  • Kiểm soát và đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành.
  • Nhận biết rủi ro của bộ phận trong quá trình hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
 4. Trách nhiệm trong quản lý bộ phận được phân công:
  • Lập và triển khai kế hoạch hàng năm của bộ phận.
  • Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
  • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
  • Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống.
 5. Các trách nhiệm khác
  • Tổ chức và tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
  • Dẫn dắt thành viên tham gia vào công tác xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông tại các trường Đại học thuộc khối khoa học kỹ thuật như: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia…. hoặc chương trình lập trình viên Quốc tế

- Am hiểu, nắm vững qui trình phát triển phần mềm. Khả năng lập trình mức cơ bản với một hoặc nhiều ngôn ngữ. Khả năng thiết kế, lập trình các ứng dụng phức tạp hoặc trong các dự án lớn.

- Hiểu biết sâu sắc về các chuẩn message và các cơ sở dữ liệu.

- Am hiểu sâu các giải pháp ứng dụng dùng trong ngân hàng, các công tác vận hành ứng dụng, các rủi ro trong công tác vận hành ứng dụng.

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập trình CNTT, vận hành ứng dụng, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Kinh nghiệm quản lý

- Tiếng Anh 650 TOEIC

- Thành thạo và có khả năng áp dụng hiệu quả các phương pháp quản lý phát triển phần mềm tiên tiến, các phương pháp quản lý dịch vụ công nghệ.

- Khả năng áp dụng Kiến thức vào công việc hiệu quả, giao tiếp và truyền thông, sáng tạo và liên tục cải tiến

- Khả năng đàm phán, tư duy logic, lập kế hoạch và tổ chức, quản lý quá trình triển khai, phát triển con người

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Techcombank

www.techcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 10000

TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp cho... Xem thêm

Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp (DevOps Manager)

Techcombank