English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc Phát triển khách hàng giao dịch ngoại tệ và Phái sinh cấp 2 - FI - MSB HCM

Mô tả công việc

1. Bán, hỗ trợ bán các sản phẩm thị trường tài chính:
 - Phối hợp và hỗ trợ Giám đốc Quan hệ khách hàng của các Đơn vị kinh doanh trong các cuộc họp với khách hàng tiềm năng quan trọng;
 - Phối hợp với Giám đốc Quan hệ khách hàng trong quá trình lập kế hoạch khai thác khách hàng để xác định các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
 - Phối hợp với các Giám đốc giao dịch để có thông tin cập nhật và đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ, trong đó có giá cả;
 - Chuẩn bị bản chào các sản phẩm thị trường tài chính cho các khách hàng tiềm năng;
 - Đóng vai trò đầu mối cung cấp báo giá và nhập giao dịch cho các giao dịch từ các ngân hàng chuyên doanh khác.

2. Tổ chức phối hợp trong công tác Phát triển sản phẩm:
 - Cung cấp các thông tin về nhu cầu thị trường, các sản phẩm tiềm năng cho quá trình thiết kế sản phẩm mới hoặc cải tiến các sản phẩm cũ;
 - Cập nhật hiểu biết về sản phẩm mới, các thay đổi về cấu trúc của những sản phẩm đó.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của MSB và theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền 

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại
- Tiếng Anh: Sử dụng tốt tiếng Anh (trình độ tối thiểu B1)

2. Kinh nghiệm:
 - Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, đặc biệt mảng bán hàng, chăm sóc khách hàng;

3. Kiến thức:
- Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thị trường và luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế
- Có hiểu biết sâu về thị trường tài chính, đặc biệt là các loại sản phẩm ngoại tệ và phái sinh. 

4. Năng lực:
- Tinh thần trách nhiệm, Khả năng chủ động trong công việc
- Khả năng xây dựng các mối quan hệ,  Khả năng giao tiếp
- Khả năng phát triển con người, Khả năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review