English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Phát Triển Chương Trình Khách Hàng Ưu Tiên

Mô tả công việc

 • Tham gia đóng gói các sản phẩm hoặc phát triển các sản phẩm và chính sách giá phù hợp với Khách hàng ưu tiên
  • Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh về chính sách sản phẩm và giá cung cấp cho khách hàng ưu tiên.
  • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngân hàng đề xuất các dịch vụ, sản phẩm dành cho khách hàng ưu tiên.
  • Tham gia phối hợp với các đơn vị, tổ chức và các đối tác trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng dành cho đối tượng khách hàng ưu tiên nói trên đến đơn vị.
 • Xây dựng các chương trình kinh doanh dành cho Khách hàng ưu tiên và Lực lượng bán
  • Chương trình thu hút khách hàng mới, bán thêm bán chéo trên danh mục khách hàng cũ
  • Chương trình thi đua bán hàng
  • Các sự kiện hợp tác đối tác liên quan đến sản phẩm dành cho khách hàng ưu tiên
  • Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho Lực lượng bán và phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, thúc đẩy bán cho Lực lượng bán
  • Làm việc với các đối tác bên ngoài và nội bộ liên quan đến các chương trình chính sách liên quan đến sản phẩm và giá dành cho Khách hàng ưu tiên
  • Giám sát và phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách, chương trìnhdành cho Khách hàng ưu tiên và lực lượng bán
 • Quản lý và phát triển đội ngũ
  • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV mình quản lý….) đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
  • Đảm bảo tuân thủ chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
  • Xây dựng văn hóa làm việc chủ động, tích cực, phối hợp trong nội bộ Trung tâm KHUT, khối KHCN và các bộ phận khác ngoài khối có liên quan.

  Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của Giám đốc Khách hàng ưu tiên và/ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

  Yêu cầu công việc

  • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
  • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)
  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí GĐ chi nhánh (hoặc tương đương);
  • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật
  • Ngoại ngữ:  tiếng Anh (TOEIC từ 605 điểm trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương

  Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương