Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Giám đốc Phân tích tín dụng cấp 1 - Ngân hàng doanh nghiệp - MSB - HCM

Job requirement

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đang cần tuyển vị trí Giám đốc Phân tích tín dụng cấp 1 với mô tả công việc như sau:

1. Thẩm định, phân tích và hoàn thiện Hồ sơ trình cấp tín dụng- Đánh giá/phân tích tổng quan về tư cách của khách hàng, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính.- Đánh giá tính khả thi/hiệu quả trong phương án kinh doanh/dự án đầu tư của khách hàng, tính hợp lý về nhu cầu của khách hàng với các dịch vụ tín dụng của Maritime Bank.- Xác thực và đánh giá rủi ro tín dụng qua thông tin, dữ liệu hoạt động kinh doanh/tài chính của khách hàng: bao gồm thông tin về báo cáo thuế, báo cáo quản trị, và các sao kê TK ngân hàng hoạt động chính.- Thực hiện xếp loại khách hàng theo tiêu chí lựa chọn khách hàng của Maritime Bank.- Cấu trúc khoản tín dụng theo điều kiện chấp thuận tín dụng của Chương trình tín dụng Maritime Bank với đội ngũ bán hàng. Phối hợp với các Trung tâm KHDN hoàn thiện và đưa ra Tờ trình đề xuất cấp tín dụng gửi tới các cấp phê duyệt.- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các yêu cầu của cấp phê duyệt đối với các khoản vay. Kịp thời phát hiện những vi phạm và các dấu hiệu ảnh hưởng đến mức độ an toàn của khoản vay, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

2. Các công việc khác- Thực hiện phân tích định kỳ thông tin tài chính theo Quý của Khách hàng theo quy định trên hệ thống Cảnh báo sớm.- Kết nối với Phòng Cảnh báo sớm theo định kỳ hoặc trong những trường hợp cảnh báo cụ thể, khi có dấu hiệu rủi ro phát sinh.- Phản hồi, ghi nhận các vướng mắc trong quá trình tác nghiệp với quy trình, quy định chung. Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi các quy trình/quy định/sản phẩm tín dụng nhằm kịp thời hạn chế và phòng ngừa rủi ro, tối ưu các quy trình, quy định.- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt Tín dụng Miền và các cấp Lãnh đạo (nếu có).

Job requirement

1. Trình độ: '- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh,  Kinh tế và các ngành liên quan.-  Có thể sử dụng tốt tin học văn phòng-  Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc được đảm nhận

2. Kinh nghiệm:-   Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực tế trong các mảng hoạt động cho vay; thẩm định tín dụng đối với phân khúc SME

3. Kiến thức:-  Có kiến thức trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, luật pháp, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, các quy trình, quy định của Nhà nước và Pháp luật về hoạt động tín dụng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):-  Cẩn thận, có óc quan sát, phân tích, đánh giá tốt-  Có khả năng lập luận và phản biện-  Chịu được áp lực công việc cao-  Có khả năng làm việc theo nhóm-  Khả năng kèm cặp và đào tạo-  Khả năng quản lý

5. Các yêu cầu khác:- Có khả năng quản lý

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương