English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Nhà Máy

Mô tả công việc

- Xây dựng chiến lược phát triển toàn diện nhà máy theo các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

- Thiết lập các mục tiêu tại các bộ phận, phòng ban xưởng, trực thuộc nhà máy

- Xây dựng các quy trình công nghệ và quy trình tác nghiệp sản xuất cho các phòng ban xưởng thuộc nhà máy.

- Xây dựng các bảng hướng dẫn công việc tại mỗi công đoạn sản xuất bằng hình ảnh cho công nhân thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất

- Bố trí các máy móc, thiết bị, con người và chuẩn hóa đường đi sản phẩm nhằm tối ưu hóa năng suất trong nhà máy.

- Xây dựng các bảng hướng dẫn vận hành máy máy móc, trang thiết bị, CCDC, ATLĐ, ATCN, PCCC, ISO, 5S…

- Kiểm tra máy móc, trang thiết bị, CCDC, vật tư, nguyên phụ liệu, phải đầy đủ và sẵn sàng trước khi triển khai sản xuất tất cả các đơn hàng kể cả mã hàng mới, hàng mẫu. hàng theo kế hoạch

- Xây dựng các chuẩn mực quy định kiểm tra chất lượng.

- Xây dựng định mức tồn kho vật tư, nguyen vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm tại vị trí mỗi công đoạn sản xuất

- Xây dựng tỷ lệ phần trăm hao hụt NVL cho phép theo định mức công ty.

- Xây dựng ngạch bậc lương, cơ cấu lương khoán sản phẩm, sản lượng của từng công đoạn một cách hợp lý.

- Thiết lập các chỉ tiêu đo lường KPI cho tất cả công nhân viên trong nhà máy.

- Xây dựng và phát triển các công thức mới, các sản phẩm mới theo nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng và xu hướng chung của thị trường

- Hoạch định và quản lý chi tiêu ngân sách tiết kiệm cho nhà máy trong từng năm theo chủ trương công ty.

- Quản lý tài sản, máy móc, trang thiết bị, CCDC, cơ sở vật chất trong nhà máy

Yêu cầu công việc

-          Có tầm nhìn chiến lược, hoạch định tốt công việc của nhà máy.

-          Có kinh nghiệm điều hành, quản trị sản xuất.

-          Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-          Thành thạo vi tính văn Phòng

-          Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

-          Khả năng trình bày, thuyết phục tốt.

-          Có kinh nghiệm làm quản lý sản xuất tại các công ty có cùng ngành nghề là một lợi thế.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương