English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Maketing

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm thực hiện điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Marketing.

Thực hiện chỉ đạo và Giám sát hoạt động của phòng thông qua trưởng phòng và trưởng bộ phận

Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác điều hành về lĩnh vực truyền thông/Marketing/ Xây dựng thương hiệu

Xây dựng, hoạch định, phát triển chiến lược Marketing ngắn hạn ( theo từng tháng), dài hạn phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của công ty.

Am hiểu về đa kênh. Phát triển Marketing trên online, offline, social, youtube. ( Quan trọng là có kiến thức về Marketing offline để mở rộng kênh tìm kiếm khách hàng chi phí thấp)

Lập kế hoạch toàn bộ hoạt động Marketing của Công ty trình TGĐ, bao gồm các kế hoạch về dịch vụ, truyền thông, định hướng truyền thông ….

Quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá các kế hoạch, hoạt động Marketing của Công ty.

Đảm bảo lượng khách hàng hàng ngày/ tháng... cho từng chi nhánh theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc

Lên kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường.

Quản lý ngân sách Marketing trong phạm vi được giao

Quản trị nhân sự và phát triển nhân lực của Phòng Marketing

Hỗ trợ Phòng Tổ chức Nhân sự và đưa ra những quyết định tuyển dụng lao động hoặc bố trí công việc phù hợp với năng lực.

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận mình phụ trách

Quản lý việc tổ chức các sự kiện của Công ty

Chủ trì phối hợp với các phòng ban khách trong hệ thống liên quan để triển khai hiệu quả chương trình Marketing.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Thẩm quyền quản lý và phân công công việc cho Khối Marketing.

Yêu cầu công việc

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Marketing trong đó có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing.Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành.Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách.Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.Tiếng Anh giao tiếp, có khả năng thuyết trình, đào tạo và huấn luyện

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ tập thể dục, BHXH, Khám sức khỏe định kỳ, thưởng Lễ Tết, Teambuilding, Du lịch, Thưởng nóng