English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT - CTO

Mô tả công việc

 • Hoạch định các định hướng, mục tiêu phát triển các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ
  • Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi, … các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phù hợp với yêu cầu kinh doanh và xu hướng phát triển công nghệ.
  • Phối hợp với bộ phận Phát triển quan hệ đối tác để làm việc với các hãng công nghệ để xác định phạm vi hợp tác và mức độ hỗ trợ về mặt kỹ thuật công nghệ từ hãng.
  • Tổ chức công tác nghiên cứu phát triển và đóng gói giải pháp.
 • Đảm bảo năng lực đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công ty
  • Chủ trì việc xây dựng, chuẩn hóa năng lực kỹ thuật toàn công ty nhằm đáp ứng đúng và đủ các cam kết về chất lượng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ.
  • Tổ chức đánh giá năng lực kỹ thuật, xác định nhu cầu đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
  • Tham gia các hoạt động phỏng vấn, đánh giá, tuyển chọn nhân lực khối kỹ thuật.
  • Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo/workshop để phát triển năng lực kỹ thuật của công ty.
  • Chủ trì các hoạt động hướng dẫn, đào tạo kiến thức về sản phẩm, giải pháp, dịch vụ.
 • Kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng SP/GP/DV
  • Tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty, liên quan đến các hoạt động của khối kỹ thuật.
  • Tổ chức định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng đầu ra của toàn bộ các quá trình: Tư vấn, Triển khai, Quản trị dự án, Dịch vụ sau bán hàng.
  • Chủ trì xử lý các vấn đề phát sinh, các khủng hoảng của dự án có liên quan đến năng lực kỹ thuật của công ty.
 • Yêu cầu công việc

  • Bằng cấp tối thiểu: Đại học chuyên ngành CNTT/Tin học hoặc tương đương.
  • Am hiểu các SP/GP/DV của lĩnh vực tích hợp hệ thống.
  • Năng lực quan hệ, hợp tác với các hãng đối tác lớn trên thế giới để thiết kế, cập nhật, thay đổi các SP/GP/DV cho phù hợp với yêu cầu thị trường và xu hướng công nghệ hiện đại không ngừng thay đổi.
  • Khả năng phân tích, thiết kế, ứng dụng SP/GP/DV công nghệ mới.
  • Am hiểu về hệ thống quản lý chất lượng và khả năng vận hành, cải tiến liên tục.
  • Kiến thức về thị trường đủ để đảm bảo tính khả thi của các SP/GP/DV khi đưa vào kinh doanh thực tế.
  • Khả năng hoạch định, tổ chức và kiểm soát năng lực và chất lượng kỹ thuật.
  • Khả năng hệ thống kiến thức và kỹ năng, đào tạo chuyển giao năng lực cho người khác.
  • Khả năng truyền đạt, dẫn dắt, thuyết phục.

  Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương