English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu

Mô tả công việc

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty
 • Xây dựng chiến lược và triển khai hệ thống kênh phân phối sản phẩm xuất khẩu
 • Định hướng và xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở chỉ tiêu Công ty giao
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chỉ tiêu cụ thể từng quý/năm cho Công ty
 • Trực tiếp đánh giá dự án và đề xuất cho CT.HĐQT.
 • Xây dựng chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu sản phẩm Công ty.
 • Tổ chức, phân công các bộ phận/ nhân viên tìm kiếm thông tin, theo dõi khách hàng, dự án.
 • Tổ chức cung cấp thông tin cho các phòng ban liên quan thực hiện các công việc triển khai đơn hàng
 • Tổ chức phát triển các nhà cung cấp tiềm năng.
 • Điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị tìm kiếm khách hàng của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
 • Báo cáo với CTHĐQT công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến CTHĐQT, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
 • Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền; đảm bảo mục tiêu chung của Công ty đạt kết quả tối ưu.

Yêu cầu công việc

 • 10 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương về ngành nghề.
 • Hiểu biết & có kiến thức trong lĩnh vực bán hàng xuất khẩu.
 • Am hiểu thị trường và khách hàng ngành nội thất quốc tế.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh 

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Áp dụng theo pháp luật hiện hành Thưởng theo lợi nhuận: từ 4 tháng lương trở lên