English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám đốc kinh doanh vùng HCM, ĐNB, MTNB (ngành FMCG)

Mô tả công việc

- Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị

- Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty

- Kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng

- Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác

- Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam

- Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm

- Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi công ty bán lẻ

- Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty bán lẻ trong phạm vi phụ trách

- Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng

- Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty bán lẻ; Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng chuỗi Công ty

- Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng

- Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty

- Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty.

- Đánh giá nhân viên dưới quyền

Yêu cầu công việc

- Nam, tuổi từ 35 trở lên

- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại vị trí tương đương- Tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing.- Có khả năng giao tiếp tốt, sáng tạo trong công việc, quản lí, đánh giá nhân viên.- Có kiến thức về đặc tính cafe.- Vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp.- Tìm hiểu, học hỏi, trao dồi các kỹ năng chuyên môn.