English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Kinh Doanh

Mô tả công việc

 • Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
 • Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng theo quy định của Công ty và phương án kinh doanh.
 • Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng, mở rộng khách hàng và giữ vững hình ảnh công ty, xử lý khiếu nại khách hàng.
 • Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty bán lẻ trong phạm vi phụ trách, đám bảo mức tăng trưởng và doanh số bán hàng của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
 • Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng cho Công ty.
 • Đánh giá nhân viên dưới quyền.
 • Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan.
 • Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
 • Lập và tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự về hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc và các cơ quan quản lý.
 • Các công việc khác, trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc Giám đốc kinh doanh, có thành tích và thường xuyên đạt /vượt doanh số …
 • Có kỹ năng quản lý.
 • Tốt nghiệp Đại học: kinh tế, ngoại thương, luật…

Quyền lợi

 • Thu nhập: 20,000,000 VNĐ.
 • Địa điểm làm việc: Quận 1, TP.HCM
 • Thời gian làm việc: xoay ca (ca 1: 7h-15h, ca 2: 14h-22h)
 • Các quyền lợi khác thỏa thuận khi phỏng vấn.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương