English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Kinh Doanh

Mô tả công việc

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chính sách bán hàng và hệ thống phân phối sản phẩm. Chỉ đạo việc thực hiện chính sách này và thiết lập hệ thống các kênh phân phối sản phẩm của Công ty.
 • Quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Công ty.
 • Đàm phán để ký kết các hợp đồng, tham gia đấu thầu.
 • Thiết lập, duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng của Công ty.
 • Phê duyệt phương án và tổ chức hoạt động tiếp thị của Công ty. Chỉ đạo triển khai kế hoạch tiếp thị, nghiên cứu thị trường hàng năm.
 • Hoạch định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân lực dưới quyền.
 • Quản lý cơ sở hạ tầng xây dựng, Bảo hộ lao động, An toàn lao động trong phạm vi quản lý. 
 • Quản lý và điều hành bộ phận Kinh doanh. Phối hợp với các Trưởng bộ phận khác trong các lĩnh vực liên quan đến cung ứng, tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm.
 • Thực hiện thanh lý vật tư, phụ tùng không phải là tài sản cố định không còn sử  dụng.
 • Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành tương đương
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất, từng làm qua Tập đoàn lớn
 • Ưu tiên ứng viên làm cũng ngành
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lập kế hoạch kinh doanh tốt.
 • Nhạy bén với thông tin thị trường, có khả năng chịu áp lực cao.
 • Trung thực, chịu khó, có tinh thần cầu tiến và có tham vọng trong cuộc sống, công việc & sự nghiệp
 •  

  Phúc lợi

  Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review