To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Giám đốc kinh doanh (Tích hợp hệ thống, an ninh mạng)

Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Job requirement

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho mảng dịch vụ CNTT;

- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm đảm bảo thực hiện mục tiêu đã đặt ra.

- Duy trì, khai thác khách hàng hiện tại; tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.

- Thu hút, tuyển dụng nhân sự phù hợp cho đội ngũ kinh doanh.

- Xây dựng đội ngũ kinh doanh thiện chiến thông qua các công tác huấn luyện đội ngũ, hỗ trợ phát triển – mở rộng khách hàng cho nhân viên.

Job requirement

- Từng có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc kinh doanh, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số

- Ưu tiên cao các nhân sự có kinh nghiệm bán hàng cho khách hàng khối chính phủ, ngân hàng hoặc các doanh nghiệp lớn.

- Ưu tiên các nhân sự có bằng cấp, chứng chỉ chuyên ngành kỹ thuật công nghệ.

- Kỹ năng lập chiến lược kinh doanh

- Am hiểu và có mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng mục tiêu.

- Lãnh đạo nhóm, tạo ảnh hưởng và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Quản lý và phát triển khách hàng - đối tác.

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần VHRS

Number of employees: 25-99

VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ... View more

Giám đốc kinh doanh (Tích hợp hệ thống, an ninh mạng)

Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS