English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Kinh Doanh & Hợp Tác Phát Triển Thị Trường

Mô tả công việc

- Triển khai kế hoạch hợp tác trên lượng khách hàng mà công ty đang có sẵn.

- Triển khai chiến lượt marketing, PR App đến khách hàng của công ty và tất cả các đối tượng khách hàng tiêu dùng cuối cùng.

- Triển khai việc hợp tác với các đối tác chiến lược.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh App.

- Xây dựng đội ngũ vận hành App.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp các trường kinh tế, ngoại thương, quản trị.

- Có kinh nghiệm về marketing và kinh doanh.

- Ưu tiên cho các ứng viên được học tập và đào tạo từ các nước phát triển.

- Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm điều hành chuỗi cung ứng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Lương thưởng 13. Chia lợi nhuận kinh doanh