English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Giám Đốc Kinh Doanh & Hợp Tác Phát Triển Thị Trường

Mô tả công việc

- Triển khai kế hoạch hợp tác trên lượng khách hàng mà công ty đang có sẵn.

- Triển khai chiến lượt marketing, PR App đến khách hàng của công ty và tất cả các đối tượng khách hàng tiêu dùng cuối cùng.

- Triển khai việc hợp tác với các đối tác chiến lược.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh App.

- Xây dựng đội ngũ vận hành App.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp các trường kinh tế, ngoại thương, quản trị.

- Có kinh nghiệm về marketing và kinh doanh.

- Ưu tiên cho các ứng viên được học tập và đào tạo từ các nước phát triển.

- Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm điều hành chuỗi cung ứng.

Phúc lợi

Lương thưởng 13. Chia lợi nhuận kinh doanh